Program

ŠTA JE BRAINOBRAIN?

BrainOBrain je liderska dečija institucija koja više od 15 godina sa uspehom čini život lepšim i bogatijim za više od 2 miliona dece širom sveta. Program je poreklom iz Indije i posluje po principu franšize u preko 36 zemalja sa više od 925 uspešnih franšiznih centara. 

BrainOBrain je internacionalni program koji podstiče razvoj intelektualnih i životnih veština dece širom sveta. Namenjen je deci uzrasta 4 do 14 godina, jer je ovaj period, kako su brojna naučna istraživanja pokazala, period u kome se mozak najintenzivnije i najlakše razvija. 

Program je fokusiran na razvoj:

 • INTELEKTUALNIH VEŠTINA – primenom abakusa uz korišćenje VAK metode (vizuelno, auditivno, kinestetičke), kao i 
 • ŽIVOTNIH VEŠTINA – primenom tehnika iz neuro-lingvističkog programiranja (NLP-a). 

Šta podstiče i razvija Brainobrain program i kako to čini?

Brainobrain program u sebi sadrži dve metodologije:

 • MENTALNU ARITMETIKU koja se bazira na upotrebi ABAKUSA, drevne računaljke, koja je u novije vreme postala internacionalna alatka za razvoj mozga, a koja daje fleksibilnost mozgu, jača sinapse, kao i fokus svakog deteta. Kroz Brainobrain program deca razvijaju i sposobnost za multitasking i to bez ikakvog opterećenja.

-Kroz mentalnu aritmetiku deca:

 • Razvijaju fokus,
 • Jačaju memoriju,
 • Razvijaju fotografsko pamćenje,
 • Jačaju auditivnu pažnju,
 • Jačaju analitičko i logičko razmišljanje,
 • Jačaju samopouzdanje.

Deca u okviru BrainOBraina najpre nauče da računaju na abakusu, a potom to prebacuju na mentalni nivo i to velikom brzinom, dok na višim nivoima uče i uvežbavaju multitasking. 

 • NLP PROGRAM ZA DECU koji deci nudi niz praktičnih vežbi i utiče na razvoj životne i
  komunikacione veštine, nudi jedno bogatstvo i poznavanje alata za kreiranje kvalitetnijeg i srećnijeg života.

U Brainobrain Školarku decu kroz NLP tehnike učimo kako da:

 • SPOZNAJU SEBE,  kako da  definišu svoj ,,mozgovni jezik”, kako da razumeju sopstvene emocije i način kako do njih dolaze,
 • USKLADE SE SA SOBOM – sa sopstvenim emocijama i sopstvenim bićem,
 • ZAVOLE SEBE i poštuju sopstvenu ličnost,
 • Prepoznaju tuđe ,,MOZGOVNE JEZIKE” i kako da se sa njima uspešno usaglase i  uspešno komuniciraju,
 • PROŠIRE SOPSTVENU FLEKSIBILNOST kroz niz praktičnih vežbi, čime direktno utiču  na povećanje sopstvenih izbora,
 • UNAPREDE, ili reprogramiraju sopstvena određena limitirajuća ponašanja i uverenja,
 • BUDU korisni i kreativni,
 • KREIRAJU i realizuju sopstvene ciljeve,
 • Razvijaju strategijsko razmišljanje,
 • Motivišu sami sebe.

Sa Brainobrain NLP programom deca razvijaju:

 • Individualnost,
 • Samopouzdanje i samopoštovanje,
 • Poštovanje i razumevanje drugih,
 • Pozitivno razmišljanje,
 • Odlučnost,
 • Doslednost,
 • Istrajnost,
 • Konkretnost,
 • Vizualizaciju.

Ukratko rečeno, naši treneri u BrainOBrain Školarku, koji su dodatno sertifikovani na NLP institutu u Beogradu, decu uče kako da postanu odlučni i odvažni, fokusirani, usklađeni sami sa sobom i drugima, jasni i precizni, kako da dosledno i sa velikom motivacijom rade na sopstvenim ciljevima.

Alatima kojima podučavamo decu mi im pomažemo da svesno podižu kvalitet svog života na jedan viši nivo, a svojim delanjem  oni postaju lideri koji doprinose i drugima oko sebe da se razvojno i svesno podignu na jedan viši nivo.

Šta je cilj Brainobrain Školarka, a šta Školarkova misija?

Brainobrain Školarko kroz rad na abakusu svoje đake uči da svesno i maksimalno koriste svoje mentalne kapacitete, a kroz NLP uče i otkrivaju kako da postanu jedno kompletno, samosvesno i odgovorno biće koje je kasnije mentalno i emotivno sposobno da poboljša život ne samo sebi i svom bližnjima, već i širem okruženju.

Naša misija je da širimo ljubav i razumevanje  ne samo u našem edukativnom centru, već i mnogo šire.

Koji je koncept časova u Brainobrainu?

Program je koncipiran u deset nivoa. Deca od 4 do 6 godina prate Little Bobs (Little Bob’s level) nivo. Deca od 7 do 14 godina prate regularni. 

Sa decom radimo u manjim grupama, do šestoro polaznika u grupi. 

Deca dolaze:

1 nedeljno na časove učenja u trajanju od 120 minuta i 

1 nedeljno na časove vežbanja u trajanju od 60 minuta.

Takođe svako dete dobija mogućnost za 2 besplatne nadoknade u okviru jednog nivoa.

Časovi su vrlo atraktivno koncipirani, tako da sva deca aktivno učestvuju u aktivnostima koje pružamo.

Najveći poklon koji možete podariti svom detetu je bogat intelektualni i socio-emocionalni razvoj, a BrainOBrain je upravo ovakav program….Školovani i motivisani nastavnici BrainOBrain Školarka su pravi izbor za sve one koji se vode postulatom da je:,, znanje jedino bogatstvo koje čoveka uvek i svugde prati i nikada ga ne napušta…” Dobrodošli u svet znanja i pravih vrednosti- Vaš Brainobrain Školarko