KAKO SE ODGAJAJU DECA PUNA POŠTOVANJA PREMA DRUGIMA – 13 NAVIKA USPEŠNIH RODITELJA KOJI POŠTUJUĆI SVOJU DECU KREIRAJU BUDUĆE LJUDE KOJI POŠTUJU DRUGE OKO SEBE

Da li možete da zamislite kako bi svet izgledao kada bi deca odrastala bez izloženosti ponižavanju, kada bi ih roditelji poštovali i doživljavali ozbiljno i uvažavajuće kao odrasle ljude, ljude ,,ravne” sebima?

Da bismo našu decu naučili poštovanju, ona najpre moraju biti poštovana.
Decu punu poštovanja odgajaju roditelji koji imaju visok nivo poštovanja prema sebi samima, prema sopstvenoj deci, jednom rečju ljudi puni poštovanja prema svemu i svakome, zato budimo svesni da naš model ponašanja ostavlja direktan uticaj i trag na našu decu. Ukoliko uvidimo, a potom i osvestimo da je naš model neadekvatan u bilo kom smislu, ili je udaljen od progresivnog, podržavajućeg i pozitivnog modela, budimo svesni da smo jedino mi ti koji možemo da promenimo trenutni model roditeljstva. Time što menjamo trenutni model ponašanja, mi svesno biramo da zaustavimo i njegovo prenošenje na naredne generacije. Mi to možemo, možemo da budemo pozitivna promena makar unutar naše porodice. Mi možemo izabrati roditeljstvo sa poštovanjem. Potrebno je da budemo posvećeni, savesni, a takođe i spremni da sistematično kreiramo nove navike.

Koje osobine poseduju samosvesni roditelji koji su sposobni takvu decu da podižu?

1.
Decu treba da doživljavamo kao sebi jednakima i da se tako i odnosimo, treba da ih aktivno i pažljivo slušamo i poštujemo, da slušamo i uvažavamo njihova razmišljanja i razumevanja sveta.

Svako dete ima prava i treba da bude tretirano od strane odraslih sa nežnošću i poštovanjem kako na komunikacijskom nivou, tako i na svim drugim nivoima.
2.
Roditelji treba da poštuju dečiju autonomiju i u slučajevima kada se njihove percepcije mimoilaze.

Roditelji koji poštuju dečiju autonomiju teže zajednički da reše probleme, radije nego da mu nametnu sopstvene želje i sopstvene percepcije.

3.
Roditelji koji su puni poštovanja ne pokušavaju da promene svoju decu, već im svim snagama pomažu da rade na sebi i budu svoji u najboljoj mogućoj varijanti sebe. Na taj način grade odnos pun poverenja čime ostvaruju duboku povezanost.
4.
Uspešan roditelj treba da podržava sopstveno dete da razvije unutrašnji kompas uz pomoć koga će biti sposobno da razlikuje dobro od lošeg, da mu ne servira gotova pravila kojima to dete treba da se vodi kroz život. Na ovaj način roditelj podstiče unutrašnju motivaciju kod deteta, da radi ono što je dobro, a u skladu je sa njegovom sopstvenom percepcijom sveta-na taj način mu omogućava da živi sopstvenu realnost sa visoko pozitivnim stavom, umesto da se plaši nevolje i toga da ne upadne u nju.
5.
Poštujući roditelji svoju decu dozivljavaju ozbiljno.
Roditelji puni poštovanja ne trivijalizuju želje svoje dece, njihove potrebe, osećanja, misljenja, preference, ili bilo šta drugo. Oni ne sude šta jeste, ili nije važno drugim osobama, pa ne sude ni sopstvenoj deci. Oni ne odbacuju želje i stavove svoje dece, niti ih dožiljavaju kao ,,detinjaste”.
6.
Oni vrednuju empatiju, iskrenost i uzajamnu saradnju i rešavanje problema zajedničkim snagama.
7.
Roditelji koji su puni poštovanja su u skladu sa tim da njihovo dete treba da izražava sopstvene emocije, a ne da ih sputava, zato što su svesni da je to veoma važno za njihov emocionalni razvoj. Oni poštuju dečija osećanja i saosećaju sa njima.
8.
U komunikaciji oni čuju potrebe deteta, a ne lične napade, svesni su da su deca u procesu učenja kako treba da komuniciranju i iskazuju svoje potrebe i želje efektivno i na ljubazan način. Svesni su da je za takvu komunikaciju potreban dobar uzor, kao i vreme. Tako na primer kada čuju: ,,Gde je moja večera?! “, ovi roditelji čuju potrebe svoje dece iza reči i podsećaju ih na koji način komunikacijski mogu da izrazie tu svoju potrebu.
Nikada ih ne kažnjavaju za nedovoljno razvijene komunikacione veštine, već ih uče kako da ih izgrade.

9. Uspešni roditelji objašnjavaju sebe i svoje potrebe i tako deci pokazuju da je legitimno imati drugačije, ili opozitne potrebe. Oni ne samo da objašnjavanju svoje postupke, već i sa velikom pažnjom i uvažavanjem slušaju mišljenja koja su suprotna njihovim, jer imaju stav da deca zaslužuju objašnjenja baš kao i odrasli i tako se tako i odnose prema njima. Na ovaj način oni postaju model ponašanja i uzor svojoj deci.
10.
Roditelji koji su svesni važnosti poštovanja rade na tome da su im deca iskrena i da im govore istinu.
11.
Ovi roditelji pristupaju sa stavom da njihovo dete ima uvek najbolju nameru. Oni očekuju najbolje od svoje dece, polaze od stava da njihova deca zaista žele da urade ,,pravu stvar” najbolje što umeju, te im u svim životnim situacijama pristupaju sa velikim poverenjem.
12.
Uspešan roditelji se izvinjava za svoju grešku. Kada uradi nešto loše, kada ponovi grešku, kada odgovori na nacin koji nije pravi i primeren, ovaj roditelj se izvini. On se ne drži stava da njegova reč treba da je ,,poslednja”. Deca kroz ovo modeluju adekvatno ponašanje, uče da se i oni izvine i pokažu empatiju.
13.
Uspešni roditelji su istrajni, oni nastavljaju dalje, kontinuirano se bave odnosima i situacijama. Greške se dešavaju, ne možemo uvek biti u pravu i savršeni, važno je da smo svesni sebe i da pokušavamo iznova i iznova da budemo bolja verzija sebe zarad svoje dece koja najpre od nas uče.

Možemo konstatovati da jeste teško menjati već postojeće šablone i navike, ali budimo istrajni i posvećeni ovakvom načinu vaspitanja kako bi naša deca odrasla u velike, samoodgovne ljude koji su nadasve svesni sebe, a poštuju druge.

Nakon ovog teksta možda se neko od vas zapita:
,,kako nešto može postati navika?”
Odgovor je – Samo upornim ponavljanjem! Što češće budete birali poštovanje i uvažavanje, to će ono više postajati osnovni nacin interakcije sa ljudima i sa vašom decom. Zato hrabro, samo počnite!

Izaberite roditeljstvo sa poštovanjem, izaberite empatiju, ljubaznost, razumevanje, jednakost i poverenje, u svakom trenutku u kome to možete. Vremenom, to će postati potpuno normalno i prirodno za vas, vašu decu a potom i decu vaše dece.
Za više dobro naše i vaše dece Vaš BrainOBrain Školarko ❤️

autori teksta:
❤️Brainobrain trener, diplomirani komparatista, master srbista Danica Jocić-Stojicević
❤️Brainobrain trener, diplomirani učitelj Anica Stojanović