KAKO DA BUDETE SIGURNI DA JE VAŠ PREDŠKOLAC SPREMAN ZA POLAZAK U ŠKOLU?

Polazak u školu predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u porodici. I deca i roditelji se pripremaju za ovu veoma važnu, novu životnu etapu. Dete koje je do tada učilo kroz igru i pokret, opažajući, oponašajući, istražujući, odjednom ulazi u potpuno novi proces učenja, učenja putem zaključivanja i putem reprodukcije…Igra na  žalost postaje samo jedan mali segment njihove nove ,, školske realnosti”.

U toj fazi prelaska deteta iz vrtića u školu, koja je u našoj sredini oštra, dete zaista treba podržati kako bi smelo, spremno i svesno zakoračilo u svoje prve ,, radne pobede”. Mnogi roditelji su u nedoumici da li uopšte dete treba pripremati za školu, ili ne, dok se pojedini otvoreno pitaju šta sve njihovo dete treba da zna i koje veštine treba da poseduje kako bi sa velikom lakoćom i radošću prolazilo i razvijalo se o ovoj fazi života. Sada ćemo vam predstaviti šta ljudi koji su stručni i zaduženi za sagledavanje razvoja dece tog uzrasta( psiholozi, defektolozi i učitelji) savetuju da bi dete trebalo da zna- koje sve veštine i sposobnosti treba da razvije pre polaska u školu:

  • dete kao socio biće treba da ima izgrađene kvalitetne sociološke odnose sa svojim vršnjacima, da ima svest o emocijama najpre o sebi, a potom i o drugima, da pokazuje značajan nivo samostalnosti-što se smatra socijalnom i emocionalnom zrelošću,
  • da pored fizičke zrelosti, spram uzrasta kome pripada, ume i pravilno da drži olovku i ima razvijenu finu motoriku šake, na osnovu koje će steći sposobnost da pravilno i lepo piše, što se smatra motoričom zrelošću,
  • da ima pravilnu artukulaciju svih glasova, da ume da razloži reči na glasove, tj. da ima formiranu slušnu pažnju sa kojom može da vrši analizu i sintezu fonema i grafema-što je jedini preduslov da dete razvije pravilnu tehniku čitanja i pisanja.

Ovaj segment razvoja pažnje je veoma ključan za sve ostale procese kasnijeg učenja i može biti vrlo ozbiljan kamen spoticanja deci u celokupnom daljem procesu obrazovanja-ovo se zove govorna zrelost.  Pored gore pobrojanih nivoa zrelosti dete treba još :

  • da ume da broji min. do 20, kao i da razume količinu i odnose,
  • da razume prostorne i vremenske odnose
  • da ume da klasifikuje po boji, veličini i obliku,
  • da zna dane u nedelji kao i godišnja doba i njihova dešavanja.

Šta program Brainobrain-a pruža Vašem predškolcu i čemu doprinosi?

Program Brainobrain-a je internacionalni program koji se na svetskom nivou bavi intelektualnim i socioemocionalnim razvojem dece.

Kako se bavi intelektualnim razvojem? Intelektualni razvoj se sprovodi preko mentalne aritmetike, brainstorming i braingim vežbi, a kasnije-na višim nivoima i preko vežbi za multitasking. Sa Brainobrain programom deca razvijaju  ne samo matematičke sposobnosti- putem rada na Abakusu, već uz pomoć te sprave kao i gore navedenih vežbi dete razvije fenomenalan fokus i  neverovatnu brzinu i preciznost računanja i generalno tri do četiri puta bržu moć procuiranja informacija i samim tim stiče i brzinu i lakoću u procesu bilo kog drugog vida ćučenja.

Kako se Brainobrain program bavi socioemocionalnim i ličnim razvojem deteta?

Brainobrain u sebi pored mentalne aritmetike ima i program NLP-a. Kroz NLP program, koji u okviru Brainobrain-a radimo sa predškolcima, deca najpre probude svest o tome koliko je zapravo važna komunikacija i na koje sve načine ono samo može da utiče na to da svoju sopstvenu komunikaciju podigne na jedan viši nivo, na nivo ljubaznosti, razumevanja, uvažavanja najpre sebe, a potom i drugih, na nivo velike zahvalnosti prema onome što poseduje, a što je u većini slučajeva za njih podrazumevano da poseduje, takođe mu pomaže da ume precizno i jasno da prepozna i razume svoje emocije, kao i da ih definiše i izrazi. Ovaj segment je posebno važan, jer detetu pruža ne samo rad na postizanju emocionalne stabilnosti i kvalitetne komunikacije, već direktno utiče i na kompletno formiranje jedne veoma samosvesne i svesne osobe koja ja spremna da preuzme potpunu odgovornost prema sebi i drugima…

Na duže staze gledano ovaj segment gradi jednu kompletnu i društveno odgovornu osobu koja je spremna da bude i motivator i uzor, lider drugoj deci…

Takođe je veoma važno da istaknemo da se Brainobrain program bazira na VAK metodi, koja ne samo što svakom đaku nudi mogućnost da zadovolji svoje dominantno čulo, već i da  ojača preostala, kao i da ih koristi sva  istovremeno. Pitate se sigurno čemu doprinosi istovremena aktivacija sva tri čula-Na nižim nivoima ona izrazito jača fokus i izoštrenost istih, a na višim školskim nivoima, ta izoštenost čula i njihovo uvezivanje rezultira sposobnošću za multitasking.

Na Brainobrain časovima se radi i na razvoju i formiranju fine motorike, u okviru programa imamo i grafomotoricke vežbe koje decu uče pravilnom pisanju, kao i značajan broj neurobick vežbi koje su namenjene pospešivanju koncentracije, ali i razvoju fine i krupne motorike. Takođe značajan doprinos finoj motorici je i sam rad na abakusu koji se bazira na pravilnom pomeranju dečjih prstića . U okuru naših časova deca uče i prostorne i vremenske relacije vremenske, oče kako da klasifikuju (brojeve, boje, geometrijski figure i tela), čime dodatno vežbaju perceptivne sposobnosti i jačaju vizuelnu pažnju.

Ovo su segmenti kojima Brainobrain doprinosi pripremi predškolaca za školu.  Verujemo da ste sada dobili precizne informacije o tome čemu se tačno treba posvetiti, ujedno smo vas informisali i o samom Brainobrain programu, koji ima fenomenalne rezultate upravo na ovom predškolskom uzrastu. Verujem da smo potakli interesovanje da zavirite na stranice naših Brainobrain centara širom Srbije i da  vidite kako se nastava sprovodi, a samim dolaskom na besplatne demo časove koje sve Brainobrain školice širom Srbije nude imate mogućnost i da čujete mnogo više o samom Brainobrain programu, kao i o tome kako ga koja školi a sprovodi. Dobrodošli u Brainobrain tim stručnih i školovanih ljudi koji se na najbolje načine trude da budu velik i značajan doprinos svakom polazniku pojedinačno.
Pružite Vašem detetu mogućnost da učenje bude za njega lakoća, zanimljivost i želja, jer znanje je jedino blago koje vlasnik nikada ne može izguti, koje ga uvek i svuda prati.

Autori teksta tim BrainOBrain Školarko Novi Sad:

  • Danica Jocic Stojicevic – diplomirani komparatista i Master Srbista, edukator i franšizer
  • Anica Stojanović – diplmirani učitelj, BrainOBrain edukator

Izvori teksta:* Miodrag Matić, Kako otklanjati dečije govorne nedostatke i poremećaje, Beograd Savez društava defektologa Jugoslavije, 1968, *Milica Ivković, Slavica Milanović, Nikola Veselinov, Dragan Nikolić,  Fonetska gimnastika, Požarevac, Ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje,, Ljubica Vrebalov” Požarevac, 2004.*Korak po korak 2, Beograd, Kreativni centar, 2006.