Zahvalnost je životna veština koja se vežba – stoga, vežbajmo zahvalnost… Budimo zahvalni…. Budimo izvor zahvalnosti…. Širimo zahvalnost, jer ona je ključ dobrote, blagodeti i uzajamne ljubavi…

Tim Brainobrain Školarka se duži niz godina bavi razvojem dečijeg intelekta, kao i razvojem dečijeg integriteta i njegove ličnosti, u našem radu koristimo sve NLP principe i neke od alata ove moderne neuro nauke…

Kroz rad sa decom od skoro čitave jedne decenije, kao edukator uvidela sam da su neka deca naprosto imala prilike da u svojoj primarnoj porodici vežbaju, žive, kao i  da nauče da koriste moć zahvalnosti u samoj porodici u kojoj su rođena, ono što sam takođe zapazila je da su te porodice imale iznegovanu ovu divnu osobinu. Na žalost, neka deca su uskraćena za ovo praktikovanje iste, iako su njihovi roditelji davali maksimum od sebe da podignu emotivno i intelektualno zdravo i jako dete..Ta deca, na žalost, tek kada stasaju u ljude koji iznova i iznova upadaju u zamke sopstvenih usvojenih modela ponašanja počinju da tragaju za izlazom iz istih… Na tom svom razvojnom putu tragajući za najboljom verzijom sebe počinju da uče da je zahvalnost jedna od najvažnijih životnih veština…

Zahvalnost je veština koja donosi instant  blagodeti i zato mi ovu veštinu posebno praktikujemo u našem BrainOBrain Školarku. Vežbamo je na razne načine, sa dnevnikom zahvalnosti, kutijom zahvalnosti i ljubaznosti, a nedavno smo kupili i set od deset knjiga – radnih listova NLP – a za decu  i to iz Londona, koje već neko vreme koristimo u našoj Brainobrain nastavi u Školarku…

Kada su nam stigli radni listovi najpre me je iznenadio stepen kreativnosi istih, a potom i činjenica da apsolutno svaka radna sveska ima barem jednu vežbu koja se zasniva na zahvalnosti. Kroz NLP rad, posebno sa Slavicom Squire sam shvatila koliko zaista zahvalnost donosi brze promene u životu i benefite koje možemo da primenimo gotovo odmah,  te da nisu potrebni vreme, ni strpljenje kako bi odrasli, a i deca uvidela njegovo dejstvo i blagodeti koje donosi.

Slavica je ubrzo nakon naše nabavke  nastavnog sredstva koje je izuzetno oplemenilo naše učionice u Školarku izbacila i tekst potkrepljen i naučnim istraživanjima koja su sprovedena poslednjih desetak godina. Između ostalog navedena su sledeća istraživanja:

,, Istraživanja Northeastern Univerziteta koja pokazuju da ljudi koji osećaju zahvalnost na svakodnevnim stvarima koje ih okružuju, donose bolje odluke i strpljiviji su u odnosu na one koji baš i ne cene ono što imaju.

Studija objavljena u Journal of Theoretical Social Psychology, pokazala je da izražavanje zahvalnosti partneru može da unapredi sve aspekte veze. Ova studija je pokazala i to da su ljudi koji su zahvalni bolji ljudi, imaju zdraviji odnos prema sopstvenom telu, snažniju volju, bolju motivaciju, lepši san…

Još važnije je to što zahvalnost budi trajan osećaj sreće, koji ne mogu da izbrišu čak ni nedaće, koje se neizbežno javljaju na našem životnom putu.”

Ovi podaci su divni, zar ne? Ostaje samo pitanje, kako postati zahvalan? Verujem da bi neki ljudi zahvaljujući svojim životnim izazovima ovo pitanje možda proširili i dodatkom – kako postati i ostati zahvalan pored problema sa kojima se suočavaju?

,,Zahvalnost je veština koja se vežba i ako uvidite njenu moć, onda je baš kao i mišiće, možete vežbati, zato započnite uvežbavanje i ojačavanje iste i formiranje nje kao nove, veoma moćne navike.

U Brainobrain Školarku deca imaju prilike da putem raznorodnih vežbi u pisanoj formi uče kako da izraze zahvalnost, kako da jačaju svest o tome koje to sve divne stvari kao i ljude poseduju, a zbog kojih mogu osetiti veliku zahvalnost. Naši đaci vode i „Dnevnik sreće“ u koji unose po pet predivnih stvari koje su im se dogodile, ili koje ih okružuju, a na kojima su beskrajno zahvalni..

Mi smo učili od naših predaka, naši preci od svojih predaka i to je jedan krug iz kog uvek pojedinac može da napravi istup ukoliko to svesno i želi…

Evo i jednog praktičnog saveta od Dr Jeffryem Huffman-a sa Harvard univerziteta:
,,Svakog dana tokom barem sedam dana pišimo najmanje tri dobre stvari koje su vam se datog dana desile i opišimo zašto su one dobre za nas. Za ovu vežbu nije dovoljno da prosto razmišljamo o tome – moramo zaista da zapišemo tri stvari na kojima smo zahvalni. To mogu biti „sitnice“, poput toga da imamo krevet, toplu vodu, kafu, da imamo obe zdrave noge, da imamo obe ruke, da imamo oči kojima vidimo zalazak sunca, da smo okruženi ljudima koji nas vole, da nas je prijatelj obradovao cvećem, da nam se dete nasmejlo, kao i neki krupni događaji… ”

S ljubavlju i željom da imamo svet prepun zahvalne dece, zahvalnih bića punih razumevanja, topline i zahvalnosti… Vaš tim BrainOBrain Školarka

Autor teksta: Brainobrain trener i franšizer Danica Jocic-Stojicevic

Izvori i inspiracije teksta: NLP institut Slavice Squire