MAPA NIJE TERITORIJA

Na današnjem Brainobrain času smo učili jedan od osnovnih NLP postulata koji glasi – MAPA nije teritorija. U okviru toga smo učili koliko je važno da budemo svesnosti različitosti mapa, kao i toga da je razumevanje i prihvatanje tuđih mapa jedan od osnova uspešne međuljudske komunikacije i interakcije… ❤️

MAPA NIJE TERITORIJA jedno od bazičnih verovanja NLP-a koje obrađujemo sa decom na našim Brainobrain časovima.

Svako živi u svojoj jedinstvenoj stvarnosti izgrađenoj na čulnim utiscima i individualnom životnom iskustvu i ponaša se u skladu sa svojim shvatanjem sveta… Svet je toliko složen i bogat raznolikim mapama… Koju ćemo vrstu mape stvoriti zavisi od toga šta opažamo i gde želimo da stignemo… Ako idemo svetom u potrazi za lepotom, naći ćemo je, ako budemo tražili probleme naćićemo ih.,, Sit i gladan različito gledaju na krišku hleba,,- kaže japanska izreka. Uska gledišta osiromašuju svet, pretvarajući ga u predvidivo i dosadno mesto, taj isti svet može biti bogat i uzbudljiv…

Razlika leži upravo u filterima kroz koje posmatramo i shvatamo svet, a ne u samom svetu… Na raspolaganju nam je mnoštvo filtera, neki od njih su: jezik kao sredstvo komunikacije, uverenja, emecije, iskustvo, namere, interpretacije kroz koje propuštamo informacije o spoljnom svetu.. Tako nastaju različite mape. U okviru naših časova decu uz pomoć slike upućujemo na procese filtriranja informacija, a potom im kroz konkretne primere u grupi pokazujemo šta zapravo znači rezličita percepcija istog pojma…

U NLP-u mapa je metafora za našu predstavu o svetu, a teritorija je metafora za stvarni svet, što znači da različiti ljudi imaju različite mape sveta, kao i da različiti ljudi različito reaguju na svoju sliku o realnosti, čak se ponekad i bore i ginu, verujući da je mapa teritorija, a ustvari svaka mapa je samo jedna individualna predstava o svetu.

U okviru NLP edukacije na Brainobrainu deci pojašnjavamo da mape ne treba vrednovati i deliti na tačne i pogrešne, istinite i lažne, već ih učimo da postoje mape koje mogu biti korisnije i svrsishodnije. Učimo decu da poštuju i uvažavaju svačiju mapu, kao i da budu svesni da uvek mogu da utiču na to da menjaju svoju mapu, ili budu doprinos da neko drugi menja svoju mapu uviđajući da je npr. svrsishodnije da promeni neki svoj stav, ili uverenje koje im ne koristi, a čak možda i šteti…

Za doprinos većoj svesnosti našim budućim ljudima-našoj trenutnoj deci i našim đacima i polaznicima- vaš Brainobrain Školarko

Zahvaljujemo izvorima na osnovu kojih smo kreirali naš tekst
* NLP institut
* Slavici Squire,, NLP u svakom uspehu mirođija,,
* Stiven R. Kavi,, Vođstvo na osnovu načela,,
* Džozef O’Konor i Džon Sejmur ,, Uvod u NLP,,