Šta je Brainobrain program i kome je namenjen?

BrainOBrain je liderska dečija institucija koja više od 15 godina sa uspehom čini život lepšim i lakšim za više od 2 miliona dece širom sveta. Program je poreklom iz Indije i posluje po principu franšize u preko 36 zemalja sa više od 925 uspešnih franšiznih centara. BrainOBrain je internacionalni program koji podstiče razvoj intelektualnih i životnih veština dece širom sveta. Namenjen je deci uzrasta 4- 14 godina jer je ovaj period, kako su brojna naučna istraživanja pokazala, period u kome se mozak najintenzivnije i najlakše razvija. Program je fokusiran na razvoju  intelektulnih sposobnosti i veština primenom abakusa uz korišćenje VAK (vizuelno, auditivno, kinestetičke) metode kao i razvoj ličnih kvaliteta primenom tehnika iz neuro-lingvističkog programiranja (NLP).  Pored moderne i efikasne metodologije, ovaj program je poznat po specifičnom pristupu deci i roditeljima. Jedan od ciljeva BrainOBrain-a je da  se izgradi otvorena komunikacija sa roditeljima, pošto je njihov uticaj u obrazovnom procesu dece jako bitan. Roditelji predstavljaju obučene i visoko motivisane trenere koji dobijaju uputstva kako bi bili upoznati i aktivno uključeni sa svim razvojnim promenama koje se odvijaju tokom edukacije. Od izuzetne je važnosti emocionalni odnos koji se gradi sa decom, jer taj odnos dovodi do emocionalne inteligencije koja se razvija isto koliko i mentalna. Pojedinačni odnos je jednako važan jer su i grupni odnosi i razvoj važni za učenje. Rad sa decom je na tome ne samo kako da uče, već i  kako praktično da koristiti stečeno znanje u određenim dnevnim aktivnostima.

Galerija